top of page

Learning from Casablanca, Excursie en vakmatig uitwisselingsprogramma

Van zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november 2011 organiseert African Architecture Matters in samenwerking met Casamemoire en ARCAM een reis naar Casablanca en Agadir in combinatie met deelname aan de 5de African Perspectives conferentie, die plaatsvindt van 3 tot 5 november 2011 in Casablanca.

De reis is bedoeld voor professionals op het gebied van stedenbouw, architectuur en woningbouw (woningcorporaties, ontwikkelaars, beleidsmakers en architecten) en richt zich op de ontwikkelingen van de modernistische bouwprojecten van de jaren ‘40 ‘50 in Marokko. Ook uw Marokkaanse vakgenoten zullen deelnemen aan deze reis. Doelstelling is gezamenlijk kennis te nemen van de ontwikkelingen van deze eerste projecten van grootschalige woningbouw, die gekarakteriseerd worden door zeer inventieve, door bewoners zelf uitgevoerde en niet in deze mate geplande, transformatie. Toch lijken deze wijken nog steeds een prettige stedelijke omgeving te bieden. De reis beoogt te duiden wat daar aan ten grondslag ligt.


Voor beide steden staan bezoeken aan enkele van deze wijken op het programma onder leiding van Casamemoire, een organisatie die zich sterk maakt voor het behoud en onder de aandacht brengen van het architectonisch erfgoed van Casablanca. Verder bestaat het programma uit presentaties en mogelijkheden tot uitwisseling van ideeën, onder andere als onderdeel van de conferentie African Perspectives. In de internationale debattenreeks ‘Debates on Tour’ organiseren wij in samenwerking met het Nederlands Architectuur Instituut ronde tafel discussies over de ongeplande transformatie van stedelijke ruimte en de mate waarop hierop geanticipeerd kan worden.


De reis is onderdeel van een groter geheel waarbij getracht wordt door analyse van de ontwikkelingen in deze wijken te leren en inspiratie op te doen voor de ontwerpopgave waar we in Nederland, in Amsterdam maar ook in andere steden voor staan.


Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2012 een vervolgonderzoek op te zetten, bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West. De resultat