top of page

Stadslicht #8: City Trip – Casablanca

In Casablanca is door de Fransen uitgebreid geëxperimenteerd met stedenbouw. In de reeks Stadslicht colleges, georganiseerd in Pakhuis De Zwijger, vertelt Berend van der Lans op 4 juni (18-19hr.) over Marokko’s grootste stad. Voor lokatie en registratie zie de website van Pakhuis De Zwijger.


Casablanca kent in de stadplanning vele scenario’s. Al roerig en enkele keren verwoest onder de vroegere naam Anfa, was het 100 jaar geleden nog een stad van bescheiden omvang. In die honderd jaar heeft de schaalvergroting genadeloos toegeslagen en is de bevolking gegroeid van rond de tienduizend naar vijf en een half miljoen zielen. In de eerste helft van die honderd jaar voerden de Fransen de regie en was de stad toneel van stedenbouwkundige en architectonische experimenten, die later op grote schaal navolging vonden in Europa. Na de onafhankelijkheid kreeg de stedelijke ontwikkeling een eigen en interessante dynamiek, zeker niet altijd gestuurd door de overheid. De ongebreidelde groei die deze jaren kenmerkte, tracht men nu weer te beteugelen. Daar speelt de Tramway, de lokale, zeer populaire ‘Noord Zuid lijn’, een rol in, maar ook het leegstaande Abattoir, dat getransformeerd is tot Fabrique Culturelle. Over het ‘Batwar’ is recent een boek verschenen uit een samenwerking tussen Casablanca en Amsterdam. Berend van der Lans, daarbij betrokken, zal Casablanca’s geschiedenis uit de doeken doen en inzoomen op verrassende ontwikkelingen en het Batwar.


College Stadslicht #8: City trip - Casablanca // Pakhuis De Zwijger // expo zaal // 4 juni 2014 // 18-19hr. // aanmelden via website PDZ

Featured
Recent news
RSS Feed
related
Search By CAtegories
Search By Tags
Archive

Subscribe to our mailing list for news and updates

Follow Us
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page