top of page

Heer Bommel in Afrika

Antoni Folkers, mede-oprichter van AAmatters, is samen met Heinz Kimmerle, emeritus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en in het verleden gasthoogleraar aan universteiten te Kenia, Ghana en Zuid Afrika gedoken in Marten Toonders universum. Het religie en geloof daarin hebben zij vergeleken met het Afrikaanse animisme.


Religie en geloof zijn niet veelvuldig aanwezig in het werk van Marten Toonder. Uit terloopse opmerkingen van Heer Bommel en Tom Poes, maar ook van Zwarte Zwadderneel, de Grote Onthaler, Wammes Waggel e.a., en uit Toonders autobiografie blijkt echter dat hij hierover veel heeft nagedacht en tot duidelijke conclusies is gekomen. Zo lijkt er zelfs een toevallige maar opmerkelijke verwantschap te bestaan met de Afrikaanse spiritualiteit en de daarin aanwezige animistische opvattingen. Deze parallelliteit heeft een wederzijdse verklarende waarde voor het universum van Toonder en voor het Afrikaanse beeld van de wereld.


Het boek is te koop bij iedere goede boekwinkel.

Featured
Recent news
RSS Feed
related
Search By CAtegories
Search By Tags
Archive

Subscribe to our mailing list for news and updates

Follow Us
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page